Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer

Tronxy VEHO 600 บอลสกรูชุดอัพเกรดสำหรับ VEHO 600 Series 3D เครื่องพิมพ์ T12 สกรูตะกั่ว 680 มม. C7 12 มม. Dia

$159.99
จัดส่ง

รายละเอียดสินค้า

Tronxy VEHO 600 ชุดอัพเกรดบอลสกรูสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D VEHO 600 Series T12 ลีดสกรู 680 มม. C7 12 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง


หมายเลขรุ่น: VHT12680
ชื่อสินค้า: บอลสกรู / ลีดสกรู
สี: เงิน
วัสดุ: โลหะ
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม.
ความยาว: 680 มม.
เนื้อหาแพคเกจ: 2 x บอลสกรู; 2 x คานแกน Y; 2 x ถุงสกรู
รุ่นที่เหมาะสม: VEHO-600, VEHO-600 2E

หมายเหตุ:
หลังจากติดตั้งบอลสกรูแล้ว จำเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดระบุรูปถ่าย S/N ของเครื่องพิมพ์ซึ่งติดอยู่ที่ด้านข้างของแหล่งจ่ายไฟ รวมทั้ง ID ของเครื่องพิมพ์ และเราจะส่งเฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้องไปอัปเดต

วิดีโอคู่มือการติดตั้งชุดอัปเกรดบอลสกรูเครื่องพิมพ์ 3 มิติ VEHO 600

Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia

ชุดอัปเกรดบอลสกรู VEHO 600

อย่าถอดบูชหน้าแปลนออกจากแกนสกรู และไม่จำเป็นต้องถอดบุชหน้าแปลนในระหว่างการติดตั้ง เนื่องจากมีลูกเหล็กขนาดเล็กอยู่ภายในบูชหน้าแปลน ลูกเหล็กภายในจึงหล่นหรือจับได้ง่ายระหว่างการติดตั้ง ในกรณีที่เครื่องเลื่อนไม่ราบรื่นหลังจากติดตั้งใหม่


Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia
Tronxy VEHO 600 Ball Screw Upgrade Kit for VEHO 600 Series 3D Printer T12 Lead Screw 680mm C7 12mm Dia

ประกาศ!!!

ชุดอัปเกรดบอลสกรู เมื่อติดตั้งเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับการพิมพ์ ป้องกันปัญหาที่ไม่จำเป็น