Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor Black / Translucent Filament Detector Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor Black / Translucent Filament Detector Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor Black / Translucent Filament Detector Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor Black / Translucent Filament Detector Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor Black / Translucent Filament Detector Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor Black / Translucent Filament Detector Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor Black / Translucent Filament Detector Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor Black / Translucent Filament Detector Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer

Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor เครื่องตรวจจับเส้นใยสีดำ / โปร่งแสง

$12.99
จัดส่ง

สี: Black

Black
Black
Translucent
Translucent + 200mm
Translucent + 1000mm

รายละเอียดสินค้า

Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor

【เซ็นเซอร์ Tronxy Filament】
【ใช้สำหรับการตรวจจับการหมุนหนีศูนย์ของไส้หลอด】
【30มม. 38มม. 12.7มม.】
【มีทั้งบวกและลบ】

Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor
Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor
Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor
Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor
Tronxy DIY 3D Printer Kit Part Filament Sensor