Tronxy Black TR Auto Leveling Sensor DIY 3D Printer Kit Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy Black TR Auto Leveling Sensor DIY 3D Printer Kit Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy Black TR Auto Leveling Sensor DIY 3D Printer Kit Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy Black TR Auto Leveling Sensor DIY 3D Printer Kit Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy Black TR Auto Leveling Sensor DIY 3D Printer Kit Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer

Tronxy Black TR เซ็นเซอร์ปรับระดับอัตโนมัติ DIY ชุดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

$36.99
จัดส่ง

พิมพ์: Black TR Auto Leveling Sensor for 3D Printer

Black TR Auto Leveling Sensor for 3D Printer
Black TR Auto Leveling Sensor for 3D Printer

รายละเอียดสินค้า

Tronxy Black TR เซ็นเซอร์ปรับระดับอัตโนมัติ DIY เครื่องพิมพ์ 3D ชุดอุปกรณ์เสริมการตรวจจับ Hotbed เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งปรับระดับอัตโนมัติเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุที่ไม่โปร่งใสทั้งหมด

Tronxy Black TR Auto Leveling Sensor DIY 3D Printer Kit
Tronxy Black TR Auto Leveling Sensor DIY 3D Printer Kit
Tronxy Black TR Auto Leveling Sensor DIY 3D Printer Kit
Tronxy Black TR Auto Leveling Sensor DIY 3D Printer Kit