Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000

Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO ชุดอัพเกรดสำหรับ X5SA-400 ถึง X5SA-400 Pro

$189.99
จัดส่ง

รายละเอียดสินค้า

ชุดอัปเกรดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Tronxy X5SA-400 PRO สำหรับ X5SA-400 เป็น X5SA-400 Pro

ชุดอัปเกรด Tronxy X5SA-400 ถึง X5SA-400 Pro

แพคเกจรวม:
【รางนำแกน Y ภายนอก OSG 2 ชิ้น】
【รางนำแกน X ภายนอก OSG 1 ชิ้น】
【ชิ้นส่วนสวิตช์ YZ】
【ที่ใส่ไส้หลอด】
【ส่วนตรวจจับการหมดของไส้หลอด】
【ชิ้นส่วนเลื่อนซ้ายและขวา】
【ชิ้นส่วนเลื่อนสำหรับหัวพิมพ์】
【เครื่องอัดรีด TITAN】
【ชิ้นส่วนลูกรอกสายพานซ้ายและขวา】
【ถุงสกรู】

Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro
Tronxy 3D Printer X5SA-400 PRO Upgrade Kit for X5SA-400 to X5SA-400 Pro