Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000

Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing หน้าจอ 5.5 นิ้ว 2K

$29.99
จัดส่ง

ปริมาณ: 5.5 inch - 1pcs

5.5 inch - 1pcs
5.5 inch - 1pcs
5.5 inch - 2pcs
5.5 inch - 3pcs

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพิมพ์สามมิติ Tronxy Uitrabot Light Curing หน้าจอ 2K ขนาด 5.5 นิ้ว

LS055R1SX04 5.5 นิ้ว โมดูล LCD 2k หน้าจอแสดงผล LCD
จอ LCD ขนาด 5.5 นิ้วที่มีความละเอียดสูงช่วยให้การพิมพ์ของคุณมีความแม่นยำสูง
ความแม่นยำระดับ 2K ไมครอน บรรจงพิมพ์ขั้นสุดท้าย
การประกอบหน้าจอ LCD 2K ทำได้ง่ายและสะดวก
หน้าจอ LCD 2K ขนาด 5.5 นิ้วเป็นหน้าจอผสมพิเศษสำหรับเครื่องพิมพ์ LCD 3D ที่มีคุณภาพและความเสถียรสูง

Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen
Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen
Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen
Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen
Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen
Tronxy 3D Printer Uitrabot Light Curing 5.5 Inch 2K Screen