Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500 Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500 Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500 Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500 Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500 Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500 Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000

Tronxy 3D ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์แกน Z GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 ฟันซิงโครนัสล้อ 1068/1210/1440 มม. เข็มขัด X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500

$21.99
จัดส่ง

พิมพ์: For XS5A Series

For XS5A Series
For XS5A Series
For XS5A-400 Series
For XS5A-500 Series

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ 3D Tronxy แกน Z GT2 สายพานไทม์มิ่งชุดลูกรอก 24/20 ฟันซิงโครนัสล้อ 1068/1210/1440 มม. สายพาน X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500

ล้อซิงโครนัสแกน Z + สายพาน
แกน Z ถูกขับเคลื่อนแบบซิงโครนัส เพิ่มขึ้นพร้อมกัน สร้างสมดุลระหว่างแกน Z ซ้ายและขวา ทำให้การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ 3D ซีรีส์ X5SA แม่นยำยิ่งขึ้น และทำให้มอเตอร์แกน Z มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
ล้อซิงโครนัส 24 ฟัน*2 ชิ้น และสายพาน 1068 มม. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ TRONXY X5SA/X5SA PRO/X5SA-2E
ล้อซิงโครนัส 24 ฟัน*2 ชิ้น และสายพาน 1210 มม. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ TRONXY X5SA-400/X5SA -400PRO/X5SA-400-2E
ล้อซิงโครนัส 20 ฟัน * 2 ชิ้นและเข็มขัด 1440 มม. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D TRONXY X5SA-500/X5SA -500PRO/X5SA-500-2E

Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500
Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500
Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500
Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500
Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500
Tronxy 3D Printer Parts Z-axis GT2 Timing Belt Pulley Kit 24/20 Teeth Synchronous Wheel 1068/1210/1440mm Belt X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500