Tronxy 3D Printer Parts Heated Bed 24V Aluminum Alloy with Line and Chain 330x330mm / 400x400mm / 500x500mm Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy 3D Printer Parts Heated Bed 24V Aluminum Alloy with Line and Chain 330x330mm / 400x400mm / 500x500mm Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy 3D Printer Parts Heated Bed 24V Aluminum Alloy with Line and Chain 330x330mm / 400x400mm / 500x500mm Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy 3D Printer Parts Heated Bed 24V Aluminum Alloy with Line and Chain 330x330mm / 400x400mm / 500x500mm Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer
Tronxy 3D Printer Parts Heated Bed 24V Aluminum Alloy with Line and Chain 330x330mm / 400x400mm / 500x500mm Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000 3D Printer

ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ Tronxy 3D เตียงอุ่น 24V อลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมสายและโซ่ 330x330mm / 400x400mm / 500x500mm

$59.99
จัดส่ง

ขนาด: 330mm-X5SA Series

330mm-X5SA Series
330mm-X5SA Series
400mm-X5SA-400 Series
500mm-X5SA-500 Series

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ 3D Tronxy เตียงอุ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ 24V พร้อมสายและโซ่ 330x330mm / 400x400mm / 500x500mm (24V)

Tronxy 3D Printer Parts Heated Bed 24V Aluminum Alloy with Line and Chain 330x330mm / 400x400mm
Tronxy 3D Printer Parts Heated Bed 24V Aluminum Alloy with Line and Chain 330x330mm / 400x400mm
Tronxy 3D Printer Parts Heated Bed 24V Aluminum Alloy with Line and Chain 330x330mm / 400x400mm
Tronxy 3D Printer Parts Heated Bed 24V Aluminum Alloy with Line and Chain 330x330mm / 400x400mm
Tronxy 3D Printer Parts Heated Bed 24V Aluminum Alloy with Line and Chain 330x330mm / 400x400mm