Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000

Tronxy เครื่องพิมพ์ 3D 5 ชิ้น/ล็อต V5 V6 หัวฉีดทองแดง M6 เกลียวทองเหลือง

$5.99
จัดส่ง

ขนาด: 0.2mm

0.2mm
0.2mm
0.25mm
0.3mm
0.35mm
0.4mm
0.5mm
0.6mm
0.8mm
1mm

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพิมพ์ 3D Tronxy 5 ชิ้น/ล็อต V5 V6 หัวฉีดทองแดง M6 เกลียวทองเหลือง

Tronxy 5 ชิ้น/ล็อต V5 V6 หัวฉีดทองแดง M6 เกลียวทองเหลือง

● ชื่อ: หัวฉีด
● รูหัวฉีด: 0.2 มม. 0.25 มม. 0.3 มม. 0.35 มม. 0.4 มม. 0.5 มม. 0.6 มม. 0.8 มม. 1.0 มม.
● กระทู้: M6.
● รายการแพ็คเกจ: 5 ชิ้น/ล็อต

Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass
Tronxy 3D Printer 5pcs/lot V5 V6 Nozzle Copper M6 Threaded Brass