X5SA-500 PROからX5SA-500 PRO-2EへのTronxy 3DプリンターPRO-2Eアップグレードキット

$176.40
配達: 3-15 日

タイプ: X5SA-500 PRO-2E アップグレード キット

X5SA-500 PRO-2E アップグレード キット
X5SA-500 PRO-2E アップグレード キット

製品詳細

X5SA-500 PRO から X5SA-500 PRO-2E への Tronxy 3D プリンター PRO-2E アップグレード キット

X5SA-500 PRO 用 2 色印刷アップグレード キット

1. 3D プリンターの部品と付属品
2. このキットは、X5SA-500 PRO 3D プリンターを 2 色印刷にアップグレードできます。

Tronxy 3D Printer PRO-2E Upgrade Kits for X5SA-500 PRO to X5SA-500 PRO-2E
Tronxy 3D Printer PRO-2E Upgrade Kits for X5SA-500 PRO to X5SA-500 PRO-2E
Tronxy 3D Printer PRO-2E Upgrade Kits for X5SA-500 PRO to X5SA-500 PRO-2E
Tronxy 3D Printer PRO-2E Upgrade Kits for X5SA-500 PRO to X5SA-500 PRO-2E
Tronxy 3D Printer PRO-2E Upgrade Kits for X5SA-500 PRO to X5SA-500 PRO-2E