Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Tronxy X5SA/X5SA-400/X5SA-500 ชุดอัปเกรด Direct Drive

$79.99
จัดส่ง

พิมพ์: X5SA

X5SA
X5SA
X5SA-400 Direct Drive Upgrade Kits
X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Tronxy X5SA/X5SA-400/X5SA-500 ชุดอัพเกรด Direct Drive

Tronxy X5SA/X5SA-400/X5SA-500 direct Extruder Drive ชุดอัพเกรดพร้อมตัวปรับระดับอัตโนมัติ BMG วัสดุยืดหยุ่น TPU Silent guide rail pulley 3D ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์

Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits
Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits
Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits
Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits
Tronxy 3D Printer X5SA/X5SA-400/X5SA-500 Direct Drive Upgrade Kits