Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000

เครื่องพิมพ์ 3D Tronxy เครื่องอัดรีดไดรฟ์คู่โดยตรงที่ดีที่สุดสำหรับ X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E

$21.99
จัดส่ง

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพิมพ์ 3D Tronxy เครื่องอัดรีดไดรฟ์คู่โดยตรงที่ดีที่สุดสำหรับ X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E

Tronxy BMG Extruder ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ 3D และอุปกรณ์เสริม 1.75mm TPU/TPE Extruder with Double Extrusion Wheel for X5SA-2E X5SA-400-2E X5SA-500-2E

Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E
Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E
Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E
Tronxy 3D Printer Best Direct Dual Drive Extruder for X5SA-2E, X5SA-400-2E, X5SA-500-2E