Tronxy 3D Printer 4010 DC 12V/24V Radial Cooling Fan for Hotend Extruder 40x40x10mm (5 pcs) Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer 4010 DC 12V/24V Radial Cooling Fan for Hotend Extruder 40x40x10mm (5 pcs) Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer 4010 DC 12V/24V Radial Cooling Fan for Hotend Extruder 40x40x10mm (5 pcs) Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer 4010 DC 12V/24V Radial Cooling Fan for Hotend Extruder 40x40x10mm (5 pcs) Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000
Tronxy 3D Printer 4010 DC 12V/24V Radial Cooling Fan for Hotend Extruder 40x40x10mm (5 pcs) Tronxy 3D Printer | Tronxy Large 3D Printer | Tronxy Large Format Veho 600 800 1000

Tronxy 3D Printer 4010 DC 12V/24V Radial Cooling Fan for Hotend Extruder 40x40x10mm (5 pcs)

$22.99
จัดส่ง

แรงดันไฟฟ้า: 24V

24V
24V
12V

ปริมาณบรรจุภัณฑ์: 1 Package 5 Pieces

1 Package 5 Pieces
1 Package 5 Pieces
2 Package 10 Pieces
3 Package 15 Pieces
4 Package 20 Pieces

รายละเอียดสินค้า

เครื่องพิมพ์ 3D Tronxy 4010 DC 12V/24V Radial พัดลมระบายความร้อนสำหรับ Hotend Extruder 40x40x10mm (5 ชิ้น)

TRONXY 4010 DC 12V / 24V Radial พัดลมระบายความร้อนสำหรับชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ 3D และอุปกรณ์เสริม Hotend Extruder Blower 3d Tool Model Blower fan 40*40*10mm (5 pcs) แพคเกจรวม: 5 pcs x 4010 12V/24V พัดลม

Tronxy 3D Printer 4010 DC 12V/24V Radial Cooling Fan for Hotend Extruder 40x40x10mm (5 pcs)