OORSIG
 1. Hierdie webwerf word deur tronxy3dprinter bedryf. com Span. Regdeur die webwerf verwys die terme "ons", "ons" en "ons" na tronxy3dprinter. com. tronxy3dprinter. com Span bied hierdie webwerf, insluitend alle inligting, gereedskap en dienste wat beskikbaar is vanaf hierdie webwerf aan jou, die gebruikers, op voorwaarde dat jou aanvaarding van alle bepalings, voorwaardes, beleide en kennisgewings hier vermeld.
 2. Deur ons webwerf te besoek en/of iets van ons te koop, neem jy deel aan ons "Diens" en stem jy in om gebonde te wees aan die volgende bepalings en voorwaardes ("Diensbepalings", "Bepalings"), insluitend daardie bykomende bepalings en voorwaardes en beleide waarna hierin verwys word en/of beskikbaar via hiperskakel. Hierdie diensbepalings is van toepassing op alle gebruikers van die webwerf, insluitend sonder beperking gebruikers wat blaaiers, verskaffers, kliënte, handelaars en/of bydraers van inhoud is.
 3. Lees asseblief hierdie diensbepalings noukeurig voordat u toegang tot ons webwerf verkry of gebruik. Deur toegang te verkry tot of enige deel van die webwerf te gebruik, stem jy in om gebonde te wees aan hierdie diensbepalings. As jy nie instem tot al die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms nie, dan mag jy nie toegang tot die webwerf of enige dienste gebruik nie. As hierdie diensbepalings as 'n aanbod beskou word, word aanvaarding uitdruklik beperk tot hierdie diensbepalings.
 4. Enige nuwe kenmerke of gereedskap wat by die huidige winkel gevoeg word, sal ook onderhewig wees aan die diensbepalings. Jy kan die mees onlangse weergawe van die diensbepalings te eniger tyd op hierdie bladsy nagaan. Ons behou die reg voor om enige deel van hierdie diensbepalings op te dateer, te verander of te vervang deur opdaterings en/of veranderinge op ons webwerf te plaas. Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie bladsy gereeld na te gaan vir veranderinge. Jou voortgesette gebruik van of toegang tot die webwerf na die plasing van enige veranderinge, behels aanvaarding van daardie veranderinge.
 5. Ons winkel word op Shopify Inc. Hulle voorsien ons van die aanlyn e-handelsplatform wat ons in staat stel om ons produkte en dienste aan jou te verkoop.


AFDELING 1 - AANLYN WINKELTERME

 1. Deur in te stem tot hierdie diensbepalings, verteenwoordig jy dat jy ten minste die ouderdom van meerderjarigheid in jou staat of provinsie van verblyf is, of dat jy die ouderdom van meerderjarigheid in jou staat of provinsie van verblyf is en jy het ons jou toestemming gegee om enige van jou minderjarige afhanklikes toe te laat om hierdie webwerf te gebruik.
 2. Jy mag nie ons produkte vir enige onwettige of ongemagtigde doel gebruik nie, en jy mag ook nie, in die gebruik van die Diens, enige wette in jou jurisdiksie oortree nie (insluitend maar nie beperk tot kopieregwette nie).
 3. Jy mag geen wurms of virusse of enige kode van 'n vernietigende aard oordra nie.
 4. 'n Oortreding of oortreding van enige van die Bepalings sal lei tot 'n onmiddellike beëindiging van jou Dienste.


AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDES

 1. Ons behou die reg voor om diens aan enigiemand vir enige rede te eniger tyd te weier.
 2. Jy verstaan ​​dat jou inhoud (nie PayPal-inligting ingesluit nie), ongeënkripteerd oorgedra kan word en behels
  (a) uitsendings oor verskeie netwerke;
  (b) veranderinge om te voldoen aan en aan te pas by tegniese vereistes van die koppeling van netwerke of toestelle. PayPal-inligting word altyd geïnkripteer tydens oordrag oor netwerke.
 3. Jy stem in om nie enige gedeelte van die Diens, gebruik van die Diens of toegang tot die Diens of enige kontak op die webwerf waardeur die diens gelewer word te reproduseer, dupliseer, kopieer, verkoop, herverkoop of ontgin nie, sonder uitdruklike skriftelike toestemming deur ons.
 4. Die opskrifte wat in hierdie ooreenkoms gebruik word, is slegs vir gerief ingesluit en sal nie hierdie Bepalings beperk of andersins beïnvloed nie.


AFDELING 3 - Akkuraatheid, VOLLEDIGHEID EN TYDIGHEID VAN INLIGTING

 1. Ons is nie verantwoordelik as inligting wat op hierdie webwerf beskikbaar gestel word nie akkuraat, volledig of aktueel is nie. Die materiaal op hierdie webwerf word slegs vir algemene inligting verskaf en moet nie op staatgemaak of gebruik word as die enigste basis om besluite te neem sonder om primêre, meer akkurate, meer volledige of meer tydige inligtingsbronne te raadpleeg nie. Enige afhanklikheid van die materiaal op hierdie webwerf is op eie risiko.
 2. Hierdie webwerf kan sekere historiese inligting bevat. Historiese inligting is noodwendig nie aktueel nie en word slegs vir u verwysing verskaf. Ons behou die reg voor om die inhoud van hierdie webwerf te eniger tyd te verander, maar ons het geen verpligting om enige inligting op ons webwerf by te werk nie. Jy stem in dat dit jou verantwoordelikheid is om veranderinge aan ons webwerf te monitor.


AFDELING 4 - WYSIGINGS AAN DIE DIENS EN PRYSE

 1. Pryse vir ons produkte is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.
 2. Ons behou die reg voor om te eniger tyd die Diens (of enige deel of inhoud daarvan) sonder kennisgewing te eniger tyd te wysig of te staak.
 3. Ons sal nie teenoor jou of enige derde party aanspreeklik wees vir enige wysiging, prysverandering, opskorting of staking van die Diens nie.


AFDELING 5 - PRODUKTE OF DIENSTE (indien van toepassing)

 1. Sekere produkte of dienste kan eksklusief aanlyn deur die webwerf beskikbaar wees. Hierdie produkte of dienste kan beperkte hoeveelhede hê en is slegs onderhewig aan terugsending of omruiling volgens ons Retourbeleid.
 2. Ons het elke poging aangewend om die kleure en beelde van ons produkte wat by die winkel verskyn, so akkuraat moontlik te vertoon. Ons kan nie waarborg dat jou rekenaarmonitor se vertoning van enige kleur akkuraat sal wees nie.
 3. Ons behou die reg voor, maar is nie verplig nie, om die verkope van ons produkte of dienste tot enige persoon, geografiese streek of jurisdiksie te beperk. Ons kan hierdie reg op 'n geval-tot-geval basis uitoefen. Ons behou die reg voor om die hoeveelhede van enige produkte of dienste wat ons aanbied te beperk. Alle beskrywings van produkte of produkpryse is onderhewig aan verandering te eniger tyd sonder kennisgewing, volgens die uitsluitlike goeddunke van ons. Ons behou die reg voor om enige produk enige tyd te staak. Enige aanbod vir enige produk of diens wat op hierdie webwerf gemaak word, is nietig waar dit verbied word.
 4. Ons waarborg nie dat die kwaliteit van enige produkte, dienste, inligting of ander materiaal wat deur jou gekoop of verkry is, aan jou verwagtinge sal voldoen nie, of dat enige foute in die Diens reggestel sal word nie.


AFDELING 6 - Akkuraatheid VAN FAKTURERING EN REKENINGINLIGTING

 1. Ons behou die reg voor om enige bestelling wat jy by ons plaas, te weier. Ons mag, na ons uitsluitlike goeddunke, hoeveelhede wat per persoon, per huishouding of per bestelling gekoop word, beperk of kanselleer. Hierdie beperkings kan bestellings insluit wat deur of onder dieselfde klantrekening geplaas word, dieselfde PayPal, en/of bestellings wat dieselfde faktuur- en/of afleweringsadres gebruik. In die geval dat ons 'n verandering aan of 'n bestelling kanselleer, kan ons probeer om jou in kennis te stel deur die e-pos en/of faktuuradres/foonnommer te kontak wat verskaf is toe die bestelling gemaak is. Ons behou die reg voor om bestellings wat, na ons uitsluitlike oordeel, deur handelaars, herverkopers of verspreiders geplaas te word, te beperk of te verbied.
 2. Jy stem in om huidige, volledige en akkurate aankoop- en rekeninginligting te verskaf vir alle aankope wat by ons winkel gemaak word. Jy stem in om jou rekening en ander inligting, insluitend jou e-posadres en PayPal, dadelik op te dateer sodat ons jou transaksies kan voltooi en jou kan kontak soos nodig.


AFDELING 7 - OPSIONELE GEREEDSKAP

 1. Ons kan jou dalk toegang gee tot derdeparty-nutsgoed waaroor ons nie monitor of enige beheer of insette het nie.
 2. Jy erken en stem in dat ons toegang gee tot sulke nutsgoed "soos dit is" en "soos beskikbaar" sonder enige waarborge, voorstellings of voorwaardes van enige aard en sonder enige onderskrywing. Ons sal geen aanspreeklikheid hoegenaamd hê wat voortspruit uit of verband hou met jou gebruik van opsionele derdeparty-instrumente nie.
 3. Enige gebruik deur jou van opsionele gereedskap wat deur die webwerf aangebied word, is geheel en al op jou eie risiko en diskresie en jy moet verseker dat jy vertroud is met en goedkeur van die voorwaardes waarop gereedskap deur die betrokke derdeparty verskaf word verskaffer(s).
 4. Ons kan ook in die toekoms nuwe dienste en/of kenmerke deur die webwerf aanbied (insluitend die vrystelling van nuwe gereedskap en hulpbronne). Sulke nuwe kenmerke en/of dienste sal ook onderhewig wees aan hierdie diensbepalings.


AFDELING 8 - DERDEPARTY-SKEPPELS

 1. Sekere inhoud, produkte en dienste wat via ons Diens beskikbaar is, kan materiaal van derde partye insluit.
 2. Derdepartyskakels op hierdie webwerf kan jou na derdeparty-webwerwe lei wat nie met ons geaffilieer is nie. Ons is nie verantwoordelik vir die ondersoek of evaluering van die inhoud of akkuraatheid nie en ons waarborg nie en sal geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid hê vir enige derdepartymateriaal of webwerwe, of vir enige ander materiaal, produkte of dienste van derdepartye nie.
 3. Ons beleid is slegs van toepassing op items wat by tronxy3dprinter gekoop word. com. Ons is nie aanspreeklik vir enige skade of skade wat verband hou met die aankoop of gebruik van goedere, dienste, hulpbronne, inhoud of enige ander transaksies wat in verband met enige derdeparty-webwerwe gemaak word nie. Gaan asseblief die derdeparty se beleide en praktyke noukeurig na en maak seker dat jy dit verstaan ​​voordat jy by enige transaksie betrokke raak. Klagtes, eise, bekommernisse of vrae rakende derdepartyprodukte moet aan die derdeparty gerig word.


AFDELING 9 - GEBRUIKER KOMMENTAAR, TERUGVOER EN ANDER INDIENINGS

 1. As jy op ons versoek sekere spesifieke voorleggings (byvoorbeeld kompetisie-inskrywings) stuur of sonder 'n versoek van ons stuur jy kreatiewe idees, voorstelle, voorstelle, planne of ander materiaal, hetsy aanlyn, per e-pos, per pos, of andersins (gesamentlik, 'opmerkings'), stem jy in dat ons enige kommentaar wat jy aan ons aanstuur, te eniger tyd, sonder beperking, kan redigeer, kopieer, publiseer, versprei, vertaal en andersins in enige medium gebruik. Ons is en sal onder geen verpligting wees nie
  (1) om enige kommentaar in vertroue te hou;
  (2) om vergoeding te betaal vir enige kommentaar;
  (3) om op enige kommentaar te reageer.
 2. Ons mag, maar het geen verpligting om, inhoud te monitor, te redigeer of te verwyder wat ons volgens ons uitsluitlike goeddunke onwettig, aanstootlik, dreigend, lasterlik, lasterlik, pornografies, obseen of andersins aanstootlik is of enige party se intellektuele skend is. eiendom of hierdie diensbepalings.
 3. Jy stem in dat jou kommentaar geen reg van enige derde party sal skend nie, insluitend kopiereg, handelsmerk, privaatheid, persoonlikheid of ander persoonlike of eiendomsreg. Jy stem verder in dat jou kommentaar nie lasterlike of andersins onwettige, beledigende of onwelvoeglike materiaal sal bevat, of enige rekenaarvirus of ander wanware sal bevat wat op enige manier die werking van die Diens of enige verwante webwerf kan beïnvloed nie. Jy mag nie 'n vals e-posadres gebruik, voorgee dat jy iemand anders as jy is, of ons of derde partye andersins mislei oor die oorsprong van enige kommentaar nie. Jy is alleen verantwoordelik vir enige opmerkings wat jy maak en die akkuraatheid daarvan. Ons neem geen verantwoordelikheid nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige kommentaar wat deur jou of enige derde party geplaas is nie.


AFDELING 10 - PERSOONLIKE INLIGTING

Jou indiening van persoonlike inligting deur die winkel word deur ons Privaatheidsbeleid beheer. Om ons Privaatheidsbeleid te sien.


AFDELING 11 - FOUTE, ONNAUWKEURIGHEDE EN WEGLASINGS

 1. Daar kan soms inligting op ons webwerf of in die Diens wees wat tipografiese foute, onakkuraathede of weglatings bevat wat verband hou met produkbeskrywings, pryse, promosies, aanbiedings, produkversendingskoste, vervoertye en beskikbaarheid. Ons behou die reg voor om enige foute, onakkuraathede of weglatings reg te stel, en om inligting te verander of op te dateer of bestellings te kanselleer indien enige inligting in die Diens of op enige verwante webwerf te eniger tyd onakkuraat is sonder vooraf kennisgewing (insluitend nadat jy jou bestelling ingedien het) .
 2. Ons onderneem geen verpligting om inligting in die Diens of op enige verwante webwerf op te dateer, te wysig of op te klaar nie, insluitend sonder beperking, prysinligting, behalwe soos deur die wet vereis. Geen gespesifiseerde opdatering of verversingsdatum wat in die Diens of op enige verwante webwerf toegepas word nie, moet geneem word om aan te dui dat alle inligting in die Diens of op enige verwante webwerf gewysig of bygewerk is.


AFDELING 12 - VERBODE GEBRUIKE

Benewens ander verbodsbepalings soos uiteengesit in die diensbepalings, word u verbied om die webwerf of die inhoud daarvan te gebruik:
(a) vir enige onwettige doel;
(b) om ander te werf om enige onwettige handelinge uit te voer of daaraan deel te neem;
(c) om enige internasionale, federale, provinsiale of staatsregulasies, reëls, wette of plaaslike ordonnansies te oortree;
(d) om ons intellektuele eiendomsregte of die intellektuele eiendomsregte van ander te skend of te skend;
(e) om op grond van geslag, seksuele oriëntasie, godsdiens, etnisiteit, ras, ouderdom, nasionale oorsprong, te teister, te misbruik, te beledig, skade aan te doen, te belaster, te belaster, te verkleineer, te intimideer of te diskrimineer. gestremdheid;
(f) om vals of misleidende inligting in te dien;
(g) om virusse of enige ander tipe kwaadwillige kode op te laai of oor te dra wat op enige manier gebruik sal of mag word wat die funksionaliteit of werking van die Diens of van enige verwante webwerf, ander webwerwe, of die internet;
(h) om die persoonlike inligting van ander te versamel of na te spoor;
(i) om strooipos, phish, pharm, voorwendsel, spinnekop, kruip of skraap te strooi;
(j) vir enige onwelvoeglike of immorele doel;
(k) om in te meng met of die sekuriteitskenmerke van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe of die internet te omseil. Ons behou die reg voor om jou gebruik van die Diens of enige verwante webwerf te beëindig vir die oortreding van enige van die verbode gebruike.

 

AFDELING 13 - VRYWARING VAN WAARBORGE; BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

 1. Ons waarborg nie, verteenwoordig of waarborg nie dat jou gebruik van ons diens ononderbroke, betyds, veilig of foutvry sal wees nie.
 2. Ons waarborg nie dat die resultate wat verkry kan word uit die gebruik van die diens akkuraat of betroubaar sal wees nie.
 3. Jy stem in dat ons van tyd tot tyd die diens vir onbepaalde tydperke kan verwyder of die diens enige tyd kan kanselleer, sonder kennisgewing aan jou.
 4. Jy stem uitdruklik in dat jou gebruik van, of onvermoë om te gebruik, die diens op jou eie risiko is. Die diens en alle produkte en dienste wat deur die diens aan jou gelewer word, word (behalwe soos uitdruklik deur ons gestel) verskaf 'soos dit is' en 'soos beskikbaar' vir jou gebruik, sonder enige voorstelling, waarborge of voorwaardes van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitend alle geïmpliseerde waarborge of voorwaardes van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, duursaamheid, titel en nie-oortreding.
 5. In geen geval sal tronxy3dprinter. com, ons direkteure, beamptes, werknemers, affiliasies, agente, kontrakteurs, interns, verskaffers, diensverskaffers of lisensiehouers aanspreeklik wees vir enige besering, verlies, eis, of enige direkte, indirekte, toevallige, bestraffende, spesiale of gevolglike skade van enige aard, insluitend, sonder beperking, verlore winste, verlore inkomste, verlore besparings, verlies van data, vervangingskoste, of enige soortgelyke skade, hetsy gebaseer op kontrak, onregmatige daad (insluitend nalatigheid), streng aanspreeklikheid of andersins, wat voortspruit uit jou gebruik van enige van die diens of enige produkte wat met die diens verkry is, of vir enige ander eis wat op enige manier verband hou met jou gebruik van die diens of enige produk, insluitend, maar nie beperk nie tot, enige foute of weglatings in enige inhoud, of enige verlies of skade van enige aard opgedoen as gevolg van die gebruik van die diens of enige inhoud (of produk) wat via die diens geplaas, oorgedra of andersins beskikbaar gestel word, selfs al word hulle van hul moontlikheid ingelig. Omdat sommige state of jurisdiksies nie die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid vir gevolglike of toevallige skade toelaat nie, sal ons aanspreeklikheid in sulke state of jurisdiksies beperk word tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word.


AFDELING 14 - VRYWARING

Jy stem in om tronxy3dprinter skadeloos te stel, te verdedig en onskadelik te hou. com en ons ouer, filiale, affiliasies, vennote, beamptes, direkteure, agente, kontrakteurs, lisensiehouers, diensverskaffers, subkontrakteurs, verskaffers, interns en werknemers, skadeloos van enige eis of eis, insluitend redelike prokureursfooie, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit jou oortreding van hierdie diensbepalings of die dokumente wat hulle deur verwysing inkorporeer, of jou oortreding van enige wet of die regte van 'n derde party.


AFDELING 15 - SKEIDBAARHEID

In die geval dat enige bepaling van hierdie diensbepalings as onwettig, nietig of onafdwingbaar bepaal word, sal sodanige bepaling nietemin afdwingbaar wees tot die volle mate wat deur toepaslike wet toegelaat word, en die onafdwingbare gedeelte sal geag word geskei te wees van hierdie bepalings van Diens, sal sodanige vasstelling nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige ander oorblywende bepalings beïnvloed nie.


AFDELING 16 - BEËINDIGING

 1. Die verpligtinge en aanspreeklikhede van die partye aangegaan voor die beëindigingsdatum sal die beëindiging van hierdie ooreenkoms vir alle doeleindes oorleef.
 2. Hierdie diensbepalings is van krag tensy en totdat dit deur óf jou óf ons beëindig word. U kan hierdie diensbepalings te eniger tyd beëindig deur ons in kennis te stel dat u nie meer ons dienste wil gebruik nie, of wanneer u ophou om ons webwerf te gebruik.
 3. Indien u na ons uitsluitlike oordeel versuim, of ons vermoed dat u versuim het, om aan enige bepaling of bepaling van hierdie diensbepalings te voldoen, kan ons ook hierdie ooreenkoms te eniger tyd sonder kennisgewing beëindig en u bly aanspreeklik vir alle bedrae verskuldig tot en met die datum van beëindiging; en/of kan jou dienooreenkomstig toegang tot ons Dienste (of enige deel daarvan) weier.


AFDELING 17 - HELE OOREENKOMS

 1. Die versuim van ons om enige reg of bepaling van hierdie diensbepalings uit te oefen of af te dwing, sal nie 'n afstanddoening van sodanige reg of bepaling uitmaak nie.
 2. Hierdie Diensbepalings en enige beleide of bedryfsreëls wat deur ons op hierdie webwerf of met betrekking tot Die Diens geplaas is, vorm die hele ooreenkoms en verstandhouding tussen jou en ons en beheer jou gebruik van die Diens, en vervang enige vorige of gelyktydige ooreenkomste, kommunikasie en voorstelle, hetsy mondeling of skriftelik, tussen jou en ons (insluitend, maar nie beperk nie tot, enige vorige weergawes van die diensbepalings).
 3. Enige onduidelikhede in die interpretasie van hierdie diensbepalings sal nie teen die opstellende party uitgelê word nie.


ARTIKEL 18 - REGLEMENTENDE WET

Wanneer jy jou aankoop voltooi, 'n rekeningstaat insluitend '. com' en die landkode soos 'HK', 'Ierland', ens. sal op die betaalbladsy en/of jou kaartstaat vertoon word.
Alle aankope sal deur ons onderskeie entiteit in die ooreenstemmende land verwerk word soos aangedui deur die landkode in die rekeningstaat en word deur die plaaslike wet beheer.


AFDELING 19 - VERANDERINGE AAN DIENSBEPALING

 1. Jy kan die mees onlangse weergawe van die diensbepalings enige tyd by hierdie bladsy nagaan.
 2. Ons behou die reg voor, na ons uitsluitlike goeddunke, om enige deel van hierdie diensbepalings op te dateer, te verander of te vervang deur opdaterings en veranderinge op ons webwerf te plaas. Dit is jou verantwoordelikheid om ons webwerf gereeld na te gaan vir veranderinge. Jou voortgesette gebruik van of toegang tot ons webwerf of die Diens na die plasing van enige veranderinge aan hierdie Diensbepalings behels aanvaarding van daardie veranderinge.

AFDELING 20 - KONTAKINLIGTING

Vrae oor die diensbepalings moet aan ons gestuur word by info@tronxy3dprinter. com.